Side Rail

  • Hospital Bed Side Rail Px209

    Bočna ograda za bolnički krevet Px209

    Ograde za krevet ili bolničke bočne ograde služe za različite funkcije: mogu spriječiti pacijente prikovane za krevet i/ili bolesnike u hospiciju da se kotrljaju ili ispadaju iz kreveta, a također mogu pružiti podršku kada imate poteškoća da uđete i ustanete iz kreveta ili da prilagodite svoj položaj jednom u krevetu.