Prva faza Interne obuke o sistemu upravljanja kvalitetom koju je sprovela kompanija

U nastojanju da se poboljša učenje i razumijevanje zaposlenih na srodnim pozicijama o sistemu upravljanja kvalitetom ISO13485, efektivno ojača cjelokupno upravljanje kompanijom i standardizira proces rada svakog odjela, od 1. do 3. septembra, Liang Leiguang, predstavnik menadžmenta /menadžera kvaliteta, zadužila kompanija da sprovede internu obuku prve faze o sistemu kvaliteta u konferencijskoj sali na trećem spratu kancelarije.Obuci su prisustvovali rukovodioci svakog odjeljenja i povezani zaposleni.

Ova obuka se izvodi iz priručnika o kvalitetu, proceduralnih dokumenata i drugih perspektiva.Štaviše, kombinuje teoriju sa praksom, što je živo, zanimljivo i originalno.U komunikaciji i linkovima pitanja i odgovora tokom procesa obuke razgovaralo se o aktuelnim problemima naše kompanije, što je svima mnogo koristilo.U procesu obuke, učesnici su fokusirali svoju pažnju, pažljivo beležili relevantne tačke znanja i aktivno učestvovali u diskusiji.Atmosfera cijelog treninga bila je vrlo entuzijastična.

Zaposleni koji su učestvovali u obuci 3. septembra imali su procjenu osnovnih znanja iz prve faze obuke.Rezultat procjene je da je svo osoblje kvalifikovano i da je postignut očekivani efekat obuke.

Zahvaljujući ovoj obuci, unaprijeđena je spoznaja rukovodilaca svih odjela i zaposlenih na srodnim pozicijama o sistemu, standardiziran je proces i osnažena svijest o kvalitetu, postavljajući čvrst temelj za cjelokupnu promociju kompanija.


Vrijeme objave: Sep-07-2021